لودینگ

درباره ما

درباره شرکت استاردی

ابتکار راهکاری کارآمد برای صرفه جویی در بزرگترین مصرف کننده های برق کشور که همانا مجموعه های اقامتی است مارا بر آن داشت تا از بیست سال پیش طرحهای خود را ارائه دهیم ، موفقیت طرح اولیه پاور سوئیچ های مناسب با میهن عزیزمان ایران به گونه ایی بود که حتی بازار رقابت محصولات مشابه خارجی را به نفع خود به سر انجام رساند .

استحکام منحصر به فرد تجهیزات مرتبط با پاورسوئیچ ها موجب استقبال مالکین مکانهای ذکر شده حتی در خارج از کشور نیز شده .

 

 لیبلهای هشداری داروخانه

به منظور ارتقاء ایمنی بیماران در مرحله درمان ، برآن شدیم راهکاری بسیار کاربردی برای  جلوگیری از خطاهای پزشکی در مراکز درمانی کشور برای اولین بار در جهان ارائه نماییم ، بدین ترتیب که با در اختیار گذاشتن واشرهای فری سایز در رنگهای گوناگون که همواره گویای اطلاعاتی کاربردی به پرستاران و پزشکان محترم میباشد ، همواره به آنان در مورد یخچالی بودن دارو ، تشابه دارویی ، تشابه آوایی یا نوشتاری ، پر خطر بودن ، و موارد ترکیبی اطلاعات عینی میدهد.

 

دیگر مزایا:

  1.  جلوگیری از شکستن آمپول در هنگام افتادن بر روی زمین تا حدود 80 درصد
  2.  ایجاد حائلی بین انگشت و شیشه آمپول در هنگام شکستن و استفاده
  3.  عدم مستعد به آلودگی به جهت عدم استفاده از چسب در مدل واشرها
  4. امکان چند بار مصرف