لودینگ
نویسنده Reza Eslami
4 مقاله
22 بهمن

پاور سوئیچ آویزی یا مگنتی ( فرمان با سرکلید یا جاسوئیچی ) پاورسوئیچهای این مدل از جمله با استحکام ترین مدلهای موجود برای مکانهای اقامتی است که در آن مجموعه ها مسافران …